Categories
ข่าวสารปี 2566

งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2565

         งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2565 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

1. นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ชลกร E 36
ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

2. นายวัชระ เสือดี ชลกร E39
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบำรุงรักษา)

3. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ชลกร E40
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

4. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ชลกร E41
รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5. นายสุริยพล นุชอนงค์ ชลกร E44
รองอธิบดีกรมชลประทาน

6. นายวิทยา แก้วมี ชลกร E48
รองอธิบดีกรมชลประทาน

7. นายครองศักดิ์ สงรักษา ชลกร E49
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

Categories
ข่าวสารปี 2566

Dongtan Engineer Forum ครั้งที่ 3

Dongtan Engineer Forum ครั้งที่ 3

      วันที่ 11 มีนาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ในนามนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการสมาคมฯ นายวิทยา แก้วมี กรรมกลาง นายณัฐพล วุฒิจันทร์ เหรัญญิกสมาคมฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน Dongtan Engineer Forum ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการบริหารกิจกรรม ที่ส่งเสริมทุนการศึกษา บุคลากรเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ต่างๆ ในหัวข้อเรื่อง Climate Change: The Next Crisis – Time to make sustainability into action “พลิกวิกฤตมหันตภัยโลกร้อน” เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารระดับสูงทั้งภาคธุรกิจ ภาครัฐประชาชน และผู้สนใจทั่วไป ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทรา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Categories
ข่าวสารปี 2566

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิศวะเกษตรศาสตร์ 5 วิทยาเขต ณ สนามฟุตบอล กรมชลประทาน

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิศวะเกษตรศาสตร์ 5 วิทยาเขต ณ สนามฟุตบอล กรมชลประทาน

     วันที่ 5 มีนาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ในนามนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ อาจารย์ชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิศวะเกษตรศาสตร์ 5 วิทยาเขต ณ สนามฟุตบอล กรมชลประทาน โดยวิทยาลัยการชลประทาน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนพาเรดนักกีฬาและพิธีเปิดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาฟุตบอล แบดมินตัน เปตอง วอลเลย์บอล แชร์บอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส และ e-Sport ณ พื้นที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด และวิทยาลัยการชลประทาน

Categories
ข่าวสารปี 2566

ชลกรพี่น้องพร้อมวิ่ง อุทยานชลประทานไทย โครงการ 80th KU RUN

โครงการ 80th KU RUN

   วันที่ 15 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในนามนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ชลกรพี่น้องพร้อมวิ่ง อุทยานชลประทานไทย” เปิดประสบการณ์ใหม่ ครั้งแรก เปลี่ยนสนามกอล์ฟเป็นลู่วิ่งธรรมชาติ ระยะทาง 4.8 กม. พร้อมด้วยนายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการสมาคมฯ
ภายใต้โครงการ 80th KU RUN นำผู้มีใจรักการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพสัมผัสบรรยากาศยามเช้าในพื้นที่โครงการอุทยานชลประทานไทย เริ่มต้นจาก “อาคารดิน” ความท้าทายทางวิศวกรรมในการออกแบบโครงสร้างและก่อสร้างจากดิน ผ่านอาคารวิทยา สมาหาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของท้องฟ้าจำลองและกีฬาในร่ม บนเส้นทางผสมผสานทั้งถนนพื้นคอนกรีต ถนนลูกรัง และเข้าสู่พื้นหญ้าในสนามกอล์ฟ ซึ่งประกอบไปด้วย Landmark สวยๆ วิวสะพาน สระน้ำ หลุมทราย ทิวสน ต้นจามจุรียักษ์ วนรอบแฟเวย์ เข้าสู่ป้ายอุทยานชลประทานไทยที่มีแนวต้นตาลอยู่เบื้องหลัง ก่อนที่จะวนกลับมาจุดเส้นชัยที่อาคารดิน พร้อมรับเหรียญที่ระลึก และรับประทานอาหารเช้าอย่างอิ่มอร่อย
การดำเนินการครั้งนี้ สำเร็จเสร็จสิ้นได้ด้วยฝีมือของ องค์การนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน 
นำโดย “ชลกร76” โดยการสนับสนุนของ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศิษย์เก่ารุ่นพี่ นิสิตปัจจุบัน รวมถึงสำนัก/กองของกรมชลประทาน และที่ขาดไม่ได้ คือ ผู้รักการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพทุกคนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยการชลประทานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
จะสร้างความประทับใจให้ทุกท่านไม่มากก็น้อย แล้วพบกับ “ชลกรพี่น้องพร้อมวิ่ง อุทยานชลประทานไทย” ในครั้งต่อๆ ไป

Categories
ข่าวสารปี 2566

การประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง”ความเสี่ยงของปรากฎการณ์เอลนิโญกับ การบริหารจัดการน้ำของประเทศเพื่อความยั่งยืน”

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการสมาคมฯ ร่วมกับ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ร่วมจัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง”ความเสี่ยงของปรากฎการณ์เอลนิโญกับ การบริหารจัดการน้ำของประเทศเพื่อความยั่งยืน”
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น.ณ อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
และผ่านระบบ zoom meeting
บรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. ดร.วัฒนา กันบัว
ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

2. คุณฐนโรจน์ วรรัฐประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

3. ดร.ธเนศร์ สมบูรณ์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการนํ้าและอุทกวิทยา
กรมชลประทาน

4. คุณประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เป็น ผู้ด้าเนินการเสวนาทางวิชาการ
Faculty of Engineering :Kasetsart University Kamphaeng Saen Campus

และ รศ.ดร.อารียา ฤทธิมา
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล
เป็นพิธีกร
Faculty of Engineering, Mahidol University

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Categories
ข่าวสารปี 2566

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี เพื่อระลึกถึงคุณูปการของอดีตสามบูรพาอาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายวัชระ เสือดี อุปนายกฯ พร้อมด้วย นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการฯ และคณาจารย์จากวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคาราวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี เพื่อระลึกถึงคุณูปการของอดีตสามบูรพาอาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Categories
ข่าวสารปี 2566

กิจกรรมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ “Thailand STEM Coding & Robotics”

กิจกรรมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ “Thailand STEM Coding & Robotics”

          วันที่ 20-21 มกราคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนเงิน ในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันหุ่นยนต์ “Thailand STEM Coding & Robotics” ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อสะเต็มศึกษา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ตามแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(Integrated Science Maths and technology Program : ITP) ระดับประถมศึกษาตอนปลายได้จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณที่เน้นเรื่องการใช้ชุดคำสั่ง coding ควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ของกิจกรรมโรงเรียนชลประทานวิทยา  

Categories
ข่าวสารปี 2566

เอกสารประกอบการเสวนาวันที่ 4 มกราคม 2566 ในหัวข้อเรื่อง “การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย”

เอกสารประกอบการเสวนาวันที่ 4 มกราคม 2566 ในหัวข้อเรื่อง “การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย”
Categories
ข่าวสารปี 2566

พิธีวางแจกันสักการะอนุสาวรีย์ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทานคนที่ 12 “บิดาแห่งชลกร” เนื่องใน “วันชูชาติ” ประจำปี 2566

วางแจกัน

       คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมในพิธีวางแจกันสักการะอนุสาวรีย์ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทานคนที่ 12 “บิดาแห่งชลกร” เนื่องใน “วันชูชาติ” ประจำปี 2566 โดยมี ราชสกุลกำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน คณะผู้บริหารกรมชลประทาน ผู้แทนสำนักกอง ผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย ตลอดจนศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันจากวิทยาลัยการชลประทาน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานหน้าอนุเสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
งาน “วันชูชาติ” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการรำลึกถึง หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้สร้างคุณงามความดีในการพัฒนาด้านการชลประทานให้กับประเทศไทยไว้อย่างมากมาย จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 4 มกราคมของทุกปี เป็น “วันชูชาติ” โดยในปี 2566 นี้ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกอบพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ ม.ล.ชูชาติ กำภู คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา(ภริยา) คณาจารย์ และศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีพิธีวางแจกัน เคารพอนุเสาวรีย์ ม.ล.ชูชาติ กำภู การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พิธีมอบทุนการศึกษา ตลอดจนการจัดเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย” ณ หอประชุม ชูชาติ กำภู