วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายวัชระ เสือดี อุปนายกฯ พร้อมด้วย นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการฯ และคณาจารย์จากวิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคาราวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 80 ปี เพื่อระลึกถึงคุณูปการของอดีตสามบูรพาอาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์