Categories
ข่าวสารปี 2566

เอกสารประกอบการเสวนาวันที่ 4 มกราคม 2566 ในหัวข้อเรื่อง “การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย”

เอกสารประกอบการเสวนาวันที่ 4 มกราคม 2566 ในหัวข้อเรื่อง “การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย”
Categories
ข่าวสารปี 2566

พิธีวางแจกันสักการะอนุสาวรีย์ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทานคนที่ 12 “บิดาแห่งชลกร” เนื่องใน “วันชูชาติ” ประจำปี 2566

วางแจกัน

       คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมในพิธีวางแจกันสักการะอนุสาวรีย์ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทานคนที่ 12 “บิดาแห่งชลกร” เนื่องใน “วันชูชาติ” ประจำปี 2566 โดยมี ราชสกุลกำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน คณะผู้บริหารกรมชลประทาน ผู้แทนสำนักกอง ผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย ตลอดจนศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันจากวิทยาลัยการชลประทาน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานหน้าอนุเสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
งาน “วันชูชาติ” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการรำลึกถึง หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้สร้างคุณงามความดีในการพัฒนาด้านการชลประทานให้กับประเทศไทยไว้อย่างมากมาย จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 4 มกราคมของทุกปี เป็น “วันชูชาติ” โดยในปี 2566 นี้ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกอบพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ ม.ล.ชูชาติ กำภู คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา(ภริยา) คณาจารย์ และศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีพิธีวางแจกัน เคารพอนุเสาวรีย์ ม.ล.ชูชาติ กำภู การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พิธีมอบทุนการศึกษา ตลอดจนการจัดเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย” ณ หอประชุม ชูชาติ กำภู

Categories
ข่าวสารปี 2565

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย หม่อมหลวงชูชาติ กำภู

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย หม่อมหลวงชูชาติ กำภู

        สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ในวันที่5พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกอล์ฟ บางไทรคันทรีคลับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนกิจกรรมสมาคมและกิจกรรมด้านต่างๆเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของมูลนิธิหม่อมหลวง ชูชาติ กำภู นิสิตวิทยาลัยการชลประทาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และกิจกรรมด้านต่างๆของสมาคมฯ อีกทั้งมอบเป็นทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่น เพื่อความยั่งยืนของโครงการบุตรเกษตรกร อีกด้วย

Categories
ข่าวสารปี 2565

กำหนดการวันชูชาติ 4มกราคม 2566 การจองแจกันหรือการสำรองโต๊ะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึง

กำหนดการวันชูชาติ 4มกราคม 2566 การจองแจกันหรือการสำรองโต๊ะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

    สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนร่วมงาน “วันชูชาติ” วันที่ 4 มกราคม 2566 – ภาคเช้า พิธีสงฆ์ พิธีวางแจกัน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พิธีมอบทุนการศึกษา และการเสวนา “การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย” – ภาคค่ำ งานคืนสู่เหย้า “ค่ำคืนแห่งสีสันแดนดินถิ่นดงตาล: วิถีปกติใหม่สู่อนาคต เน้นแต่งกายสีสันหลากสีคัลเลอร์ฟูล

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2584 0378 – 9 ต่อ 133

สั่งจองแจกันและโต๊ะได้ที่ https://forms.gle/Syh5S5TNyGvTE8gL7

* ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาร่วมกิจกรรม *

Categories
ข่าวสารปี 2565

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อุปนายกฯ นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการสมาคมฯ และนายรสุ สืบสหการ ปฏิคม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพวงมาลาในนามของมูลนิธิหม่อมหลวงชูชาติ กำภู เพื่อระลึกถึงหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้วางรากฐานการศึกษา และก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Categories
ข่าวสารปี 2565

วารสารข่าวสมาคมฉบับที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม – 1สิงหาคม 2565

วารสารข่าวสมาคมฉบับที่1 ตั้งแต่วันที่ 4มกราคม - 1สิงหาคม 2565

Categories
ข่าวสารปี 2565

วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑลแก้ไขอย่างไร

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑลแก้ไขอย่างไร”

สามารถ รับชมย้อนหลังได้ที่ลิ้ง
https://fb.watch/eFJU6Ai1Bz/

สามารถดูไฟล์ประกอบในเสาวนา ได้ที่ลิ้ง
https://drive.google.com/drive/folders/1Xf8U1de4k3ImxMnGe07nVYDfeBkS0rMU?usp=sharing

Categories
ข่าวสารปี 2565

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนา 84 ปี วิทยาลัยการชลประทาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           วันที่ 1 สิงหาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการจัดงาน วันคล้ายวันสถาปนา 84 ปี วิทยาลัยการชลประทาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดกิจกรรมในภาคเช้า
ณ วิทยาลัยการชลประทาน และภาคบ่ายร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Categories
ข่าวสารปี 2565

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน ครบรอบปีที่ 84 วันที่ 1 สิงหาคม 2565

               ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ครบรอบปีที่ 84 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นโดย หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2481 โดยในตอนนั้นใช้ชื่อว่า “โรงเรียนการชลประทาน” ตั้งอยู่ที่บริเวณกรมชลประทาน ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เปิดรับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2481 โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2497 กรมชลประทานได้ขอรวมโรงเรียนการชลประทานเข้ากับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งขึ้นเป็นคณะใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ เรียกว่า “คณะวิศวกรรมชลประทาน” ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเวลาต่อมา อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นโรงเรียนการชลประทานได้แยกตัวออกมาอีกครั้งในปี พ.ศ. 2510 มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้กับยุคสมัยและให้เหมาะสมกับงานของกรมชลประทาน จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนการชลประทานได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยการชลประทาน” และได้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการรับนิสิตเข้าศึกษาโดยอยู่ภายใต้ข้อผูกพันกับกรมชลประทาน พร้อมกันนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี เปลี่ยนเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชลประทาน และปรับโครงสร้างหลักสูตรอีกครั้งในปี พ.ศ. 2549 เป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา – ชลประทาน ซึ่งไม่มีข้อผูกพันกับกรมชลประทาน แต่อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ. 2552 กรมชลประทานได้รับวิทยาลัยการชลประทานเข้าเป็นสวัสดิการการศึกษาวิทยาลัยการชลประทานจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลา 84 ปี วิทยาลัยการชลประทานรับนิสิต “ลูกชลกร” มาแล้ว 77 รุ่น รวมกว่า 5,498 คน ผลิตบัณฑิตรองรับภารกิจกรมชลประทาน หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในภายงานแจกของที่ระลึกมากมาย เช่น เข็มกลัด 84 ปี วิทยาลัยการชลประทาน และหนังสือที่ระลึก 84 ปี วิทยาลัยการชลประทาน “คลื่นชลกรไม่มีวันสิ้นสุด” อีกทั้งมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกได้ตลอดเดือน สิงหาคม 2565

           กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน ครบรอบปีที่ 84 วันที่ 1 สิงหาคม 2565 (สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ผ่านทางเฟสบุคสถาบันฯ)
กำหนดการของกิจกรรม
07.00 น. พิธีสงฆ์
08.00 น. พิธีสักการะ อนุสาวรีย์ ม.ล.ชูชาติ กำภู
09.00 น. พิธีมุทิตาจิต “กตเวทิตา บูรพาจารย์ นำลึก”
10.30 น. ชมนิทรรศการ “84ปี คลื่นชลกรไม่มีวันสิ้นสุด”

Categories
ข่าวสารปี 2565

ครบรอบ 84 ปี วิทยาการชลประทาน

ครบรอบ 84 ปี วิทยาการชลประทาน