Categories
ข่าวสารปี 2566

60 ปี มงคลลูกชลประทาน

“60 ปี มงคลลูกชลประทาน”

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญร่วมรำลึกถึง หม่อมหลวงชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร อดีตอธิบดีกรมชลประทาน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมวางแจกันและงานคืนสู่เหย้า 4 มกราคม 2567

สั่งจองแจกันและโต๊ะจีนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3pvIn6126lTfvlSoi97IHRme8NdrFNZAY2SykfAnLM_lpiQ/viewform?usp=pp_url&entry.659834104=700

Categories
ข่าวสารปี 2566

กิจกรรมดงตาลแฟมิลี่แรลลี่ 2566 ครั้งที่ 21

              วันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2566 จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สมาคมนิสิตเก่า วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดย นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา และนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม กิจกรรมดงตาลแฟมิลี่แรลลี่ 2566 ครั้งที่ 21 สัปดาห์ที่ 46 ปี 66 “จอมเทียนก็มีต้นตาล” เส้นทาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน – โรงแรม จอมเทียน ปาล์ม บีช จังหวัดชลบุรี โดยเข้าร่วมพิธีเปิดภาคช่วงเช้า รวมถึงเข้าร่วมการแข่งขัน และร่วมทำบุญการมอบสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน ณ มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ และมอบของรางวัลแก่ผู้ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ด้วย

Categories
ข่าวสารปี 2566

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 44 ปี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 44 ปี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิหม่อมหลวงชูชาติ กำภู และนายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมวางพวงมาลา เพื่อระลึกถึงม.ล.ชูชาติ กำภู ผู้วางรากฐานการศึกษา และก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม

Categories
ข่าวสารปี 2566

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนอาหารให้บัณฑิตก่อนเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ที่ได้รับปริญญา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน) ในวันนี้ด้วย

Categories
ข่าวสารปี 2566

การแข่งขันมวยภายใน ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ชลกร 44 ในฐานะเลขาธิการสมาคมศิษย์วิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ในการแข่งขันมวยภายใน ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยในปีนี้ มีนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน สร้างชื่อเสียงและคว้ารางวัลมาฝากพี่ๆน้องๆ ชลกร ดังนี้
1. รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 49 กก. 🥈คว้ารางวัลอันดับสอง คือ นายภูวิช เจริญวงศ์ (เติ้ง ชลกร77)
2. รุ่นมิดเดิลเวท น้ำหนักไม่เกิน 75 กก. 🥉คว้ารางวัลอันดับสาม คือ นายบวรศักดิ์ แก้วทวี (บ๊วย ชลกร77)
3. รุ่นเฮฟวี่เวท น้ำหนักไม่เกิน 91 กก. 🥉คว้ารางวัลอันดับสาม คือ นายอานนท์ณัฏฐ์ ซื่อสัตย์ (ปู่ ชลกร79)
4. ทีม chonlakornfighter ได้รับรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม

Categories
ข่าวสารปี 2566

โครงการแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็ม 2566 หัวข้อ น้ำและการจัดการน้ำเพื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืน

       วันที่ 2 กันยายน 2566 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนเงิน ในการจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันประกวดโครงงานสะเต็ม 2566 หัวข้อ น้ำและการจัดการน้ำเพื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืน  

“Thailand STEM Project Competition 2023: Water and Water Management for Creative Learning and Sustainable Development” 

      สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารหอประชุมชูชาติ กำภู 60 ปี ชลประทานวิทยา โรงเรียนชลประทานวิทยา อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Categories
ข่าวสารปี 2566

วารสารข่าวสมาคมฯ เมษายน-สิงหาคม 2566

Categories
ข่าวสารปี 2566

งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ภาคราชการ ประจำปี 2566

งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ภาคราชการ ประจำปี 2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566
งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดีเด่น ภาคราชการ ประจำปี 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ได้แก่

1.นายบุญสม  ชลพิทักษ์วงศ์  E 36.

รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี 

2.นายวัชระ เสือดี E 39.

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) กรมชลประทาน

Categories
ข่าวสารปี 2566

งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน (โรงเรียนการชลประทาน) ครบรอบปีที่ 85

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน (โรงเรียนการชลประทาน) ครบรอบปีที่ 85​

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน (โรงเรียนการชลประทาน) ครบรอบปีที่ 85

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน (โรงเรียนการชลประทาน) ครบรอบปีที่ 85 โดยมี คณะกรรมการบริหารสมาคม ผู้บริหารกรมชลประทานในอดีตและปัจจุบัน อาจารย์ ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย พิธีสงฆ์เพื่ออุทิศแก่ ม.ล.ชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา บูรพคณาจารย์และศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้น เป็นพิธีสักการะ ม.ล.ชูชาติ กำภู และร่วมปลูกต้นตาล ตามลำดับ

วิทยาลัยการชลประทาน ปัจจุบันเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดเป็นสวัสดิการการศึกษาของกรมชลประทาน โดยมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ร่วมดูแลและบริหาร ปัจจุบันรับนิสิตรุ่นที่ 79 นับรวมลูกชลกรทั้งสิ้น 5,665 คน

 

Categories
ข่าวสารปี 2566

THAICID NWIKS 2023

THAICID NWIKS 2023

วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งประเทศไทย (THAICID) และ คณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศในนาข้าว (INWEPF) จัดการประชุมวิชาการ THAICID ครั้งที่ 16

โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ เป็นเจ้าภาพการจัดงานในวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 มีรูปแบบการจัดงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID NWIKS 2023 แบบบูรณาการร่วมหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาและภาคประชาชน รวมทั้งพิจารณาแผนการจัดงานประชุมและงบประมาณการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้

โดยนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานชลประทานสนับสนุนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG Model)” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมชลประทาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการ หรือ THAICID-NWIKS ประจำปี 2566 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

การเสวนาในครั้งนี้ จัดโดย สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะกรรมการด้านการชลประทานและการระบายน้ำ (THAICID) คณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศของนาข้าว (INWEPF) และกรมชลประทาน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรผู้มีชื่อเสียง และนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนงานชลประทานภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อความยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG Model) โดยมุ่งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในอนาคต

สำหรับภาคเช้าเริ่มต้นด้วยการบรรยายพิเศษ กรณีตัวอย่างการขับเคลื่อนพลังงานสะอาดเพื่อสนับสนุน BCG Model โดย

นายฉัตรชัย มาวงศ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการวิศวกรรมและก่อสร้างโรงงานโรงงานไฟฟ้า การไฟฟ้าการผลิตแห่งประเทศไทย

ต่อด้วยการเสวนาวิชาการหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานชลประทานผ่านกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG Model)” ร่วมเสวนาโดย

นายสัตวแพทย์ยุคล ลิ้มแหลมทอง

ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร

รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และสรุปประเด็นโดย ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่วนในภาคบ่ายเป็นการเสวนากรณีศึกษา Success Case of BCG Model โดย

นางสาวนวลลออ เทิดเกียรติกุล

ประธาน Young Smart Farmer จังหวัดราชบุรี

ดร.ภณ ทัพพินท์กร

นายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรรักษ์โลก

จากนั้นปิดท้ายด้วยการสรุปประเด็น โดย นางสาววรณัน โนราช ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สำนักวิจัยและพัฒนา

สำหรับการประชุมวิชาการ THAICID ครั้งที่ 16 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566 ในหัวข้อหลัก : การขับเคลื่อนงานชลประทานและการระบายน้ำแบบ SMART สนับสนุนกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน (BCG Model) และเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย

คือ 

1. Irrigation and Drainage Management for Water Equity การขับเคลื่อนงานชลประทานและการระบายน้ำ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียม

2. Green Innovations and Technologies for Carbon Neutrality นวัตกรรมสรรค์สร้างและเทคโนโลยีสีเขียว เพื่อเป้าหมายการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน

3. Ecosystem-based Adaptation (EbA) in Irrigation Water Sector amidst Climate Change แนวทางการดำเนินการมาตรการปรับตัวโดยอาศัยระบบนิเวศในภาคน้ำชลประทานภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในส่วนของการจัดงาน จะเป็นการจัดประชุมวิชาการ คู่ขนานไปกับการจัดกิจกรรมในรูปแบบการจัดงานสัปดาห์เครือข่าย THAICID NWIKS 2023 ซึ่งจะประกอบไปด้วย งานเสวนาวิชาการ และการจัดนิทรรศการ โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน นักศึกษา สถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำ และหน่วยงานเครือข่ายของคณะทำงานด้านวิชาการ THAICID จำนวน 25 หน่วยงาน ร่วมเผยแพร่ผลงาน และจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้