งานวันชูชาติ 4 มกราคม 63

วันชูชาติ 4 มกราคม 2563

เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู “บิดาแห่งชลกร” ที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานรุ่นหลังได้ระลึกและเป็นแบบอย่าง จึงได้กำหนดให้วันที่ 4 มกราคมของทุกปี เป็นวันชูชาติ กำภู

 

 

4 มกราคม ของทุกปี คุณหญิงโฉมศรี กำภู สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทาน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน วิทยาลัยการชลประทาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา และผู้บริหารศูนย์การแพทย์ปํญญานันทภิกขุ เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน “วันชูชาติ” อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

โดยกิจกรรมภายในงานช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ ม.ล. ชูชาติ กำภู พิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีวางแจกันสักการะอนุสาวรีย์ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู

 

 ในช่วงสาย ต่อด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมศิษย์เเก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

และกิจกรรม Ga-sian Talk จากแนวคิดในการเชิญรุ่นพี่ชลกรศิษย์เก่าที่เกษียณอายุจากงานประจำแล้วมาพูดเดี่ยวไมโครโฟนแบบผลัด 

นั่นคือ จะให้ขึ้นพูดบนเวทีครั้งละ 1 คน พูดเน้นเรื่องราวโดดเด่น สำคัญๆ สั้นๆ ระยะเวลาไม่เกิน คนละ 8 นาที ส่งต่อเรื่องราวจากคนหนึ่งไปสู่คนต่อไป กำหนดหัวข้อ คือ “Chapter 1: “วีรกรรม” ชลกร”

 โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง การรวมรุ่นเก๋าวัยเกษียณ 3 ยุค 3 การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ โรงเรียนการชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยการชลประทาน 

มาเดี่ยวไมโครโฟนเปิดปูมชีวิตเกี่ยวกับวีรกรรมวิถีชลกรของ 3 ช่วงชีวิต ตั้งแต่วัยเรียน วัยทำงาน และวัยเกษียณ 

ทั้งนี้มี Ga-sian Talker ทั้งหมด 9 ท่าน ด้วยกัน คือ นายสุนทร รังรองธานินทร์ (รุ่น 14) นายสมหมาย สถาผล (รุ่น 16) นายละเอียด สายน้ำเขียว (รุ่น 21) นายเฉลิมพร พิรุณสาร (รุ่น 25) นายพรชัย เชาว์ชาติ (รุ่น 25)

นายมนตรี ค้ำชู (รุ่น 25) นายดำรงกิจ ม่วงงาม (รุ่น 25) นายวีรชัย วราภาสกุล (รุ่น 26) นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ (รุ่น 28) นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการแสดงหน้าม่าน Production โดย “ชลกร 72” พร้อมนักแสดงสมทบจาก “ชลกร 74”

 

ในช่วงเย็น กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ “คืนสู่เหย้าชาวชลกร”  ที่จะให้เหล่าพี่ๆ น้องๆ ชลกร ได้มาพบปะสังสรรค์กัน โดยภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย โดยยกบรรยากาศแบบ “งานวัด” มาจัดกันเลย อาทิ กิจกรรมชิงชาสวรรค์ ปาโป่ง ยิงปืน 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงแสง สี เสียง จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ และนักร้องลูกทุ่งซุปเปอร์สตาร์ “ต่าย อรทัย” ที่มาร่วมสร้างสีสรรค์ให้กิจกรรมในครั้งนี้สนุกสนาน

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

On Key

Related Posts

โครงการประกวดภาพเล่าเรื่องราว

ถึง … ชลกร … ที่มีภาพธรรมดาที่มีเรื่องราวไม่ธรรมดา              ในวันธรรมดาๆ ที่ได้เปิดอัลบัมรูป เปิดหนังสือรุ่น เปิดโทรศัพท์มือถือ  ส่อง FB & IG แล้วเจอรูปเก่าๆ ธรรมดาๆ แต่มันทำให้ใบหน้าคุณเปื้อนรอยยิ้ม ลองหยิบรูปนั้นมาเล่าเป็นเรื่องราวสุดประทับใจ มาแบ่งปันกัน มาส่งประกวดกัน ในวันธรรมดาอันแสนวิเศษตลอดระยะเวลา 84 ปีในรั้วปราสาทดงตาล หวังว่า ชาวชลกร

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพกับ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ณ อาคารชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพกับ สมาคมนักอุทกวิทยาไทย ณ อาคารชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM                นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายวัชระ เสือดี

การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระดำรงตำแหน่งปี 2565-2566

การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระดำรงตำแหน่งปี 2565-2566 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ชลกรรุ่น 39 ได้รับมติจากสมาชิกที่ประชุมสามัญให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกและศิษย์เก่าทุกคนร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาชิกและศิษย์เก่าทุกคนร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 79 ปี วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

บันทึกไว้ในความทรงจำ วันชูชาติ วันที่ 4 มกราคม 2565

บันทึกไว้ในความทรงจำ วันชูชาติ วันที่ 4 มกราคม 2565  จากสถานการณ์ COVID 19 จึงต้องรูปแบบการวางแจกันและพิธีการต่างๆ อีกครั้ง โดยเมื่อ 4 มกราคม 2564 มีพิธีวางแจกันโดยเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคมและผู้บริหารกรมชลประทานเท่านั้น มาในปี 2565 นี้ ทุกคนต้องตรวจ ATK ก่อนเข้างาน เวลา 06.00 น.