Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2563

งานวันชูชาติ 4 มกราคม 63

วันชูชาติ 4 มกราคม 2563

เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู “บิดาแห่งชลกร” ที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานรุ่นหลังได้ระลึกและเป็นแบบอย่าง จึงได้กำหนดให้วันที่ 4 มกราคมของทุกปี เป็นวันชูชาติ กำภู

 

 

4 มกราคม ของทุกปี คุณหญิงโฉมศรี กำภู สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทาน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน วิทยาลัยการชลประทาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา และผู้บริหารศูนย์การแพทย์ปํญญานันทภิกขุ เจ้าหน้าที่สำนักงานชลประทานทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน “วันชูชาติ” อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

โดยกิจกรรมภายในงานช่วงเช้า ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลแด่ ม.ล. ชูชาติ กำภู พิธีมอบทุนการศึกษาและพิธีวางแจกันสักการะอนุสาวรีย์ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู

 

 ในช่วงสาย ต่อด้วยการประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมศิษย์เเก่าวิศวกรรมชลประทานในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมชูชาติ กำภู กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

และกิจกรรม Ga-sian Talk จากแนวคิดในการเชิญรุ่นพี่ชลกรศิษย์เก่าที่เกษียณอายุจากงานประจำแล้วมาพูดเดี่ยวไมโครโฟนแบบผลัด 

นั่นคือ จะให้ขึ้นพูดบนเวทีครั้งละ 1 คน พูดเน้นเรื่องราวโดดเด่น สำคัญๆ สั้นๆ ระยะเวลาไม่เกิน คนละ 8 นาที ส่งต่อเรื่องราวจากคนหนึ่งไปสู่คนต่อไป กำหนดหัวข้อ คือ “Chapter 1: “วีรกรรม” ชลกร”

 โดยเนื้อหาจะกล่าวถึง การรวมรุ่นเก๋าวัยเกษียณ 3 ยุค 3 การเปลี่ยนแปลง ได้แก่ โรงเรียนการชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ วิทยาลัยการชลประทาน 

มาเดี่ยวไมโครโฟนเปิดปูมชีวิตเกี่ยวกับวีรกรรมวิถีชลกรของ 3 ช่วงชีวิต ตั้งแต่วัยเรียน วัยทำงาน และวัยเกษียณ 

ทั้งนี้มี Ga-sian Talker ทั้งหมด 9 ท่าน ด้วยกัน คือ นายสุนทร รังรองธานินทร์ (รุ่น 14) นายสมหมาย สถาผล (รุ่น 16) นายละเอียด สายน้ำเขียว (รุ่น 21) นายเฉลิมพร พิรุณสาร (รุ่น 25) นายพรชัย เชาว์ชาติ (รุ่น 25)

นายมนตรี ค้ำชู (รุ่น 25) นายดำรงกิจ ม่วงงาม (รุ่น 25) นายวีรชัย วราภาสกุล (รุ่น 26) นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ (รุ่น 28) นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการแสดงหน้าม่าน Production โดย “ชลกร 72” พร้อมนักแสดงสมทบจาก “ชลกร 74”

 

ในช่วงเย็น กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ “คืนสู่เหย้าชาวชลกร”  ที่จะให้เหล่าพี่ๆ น้องๆ ชลกร ได้มาพบปะสังสรรค์กัน โดยภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมมากมาย โดยยกบรรยากาศแบบ “งานวัด” มาจัดกันเลย อาทิ กิจกรรมชิงชาสวรรค์ ปาโป่ง ยิงปืน 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงแสง สี เสียง จากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ และนักร้องลูกทุ่งซุปเปอร์สตาร์ “ต่าย อรทัย” ที่มาร่วมสร้างสีสรรค์ให้กิจกรรมในครั้งนี้สนุกสนาน