Categories
ข่าวสาร ข่าวสารปี 2564

Waterman Network ยุค COVID-19

Waterman Network ยุค COVID-19

วิทยาลัยการชลประทานขอเชิญชวนชาว “ชลกร” ร่วมรำลึกถึง หม่อมหลวงชูชาติ กำภู คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา บูรพคณาจารย์ และศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ โดยการทำบุญหรือทำความดีเพื่อสังคม ที่ใดก็ได้ รูปแบบใดก็ได้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ร่วมแชร์พลังเครือข่ายชาวชลกร พร้อม Hashtag #83ปีวิทยาลัยการชลประทาน