13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.ที่เวทีชั้น 1 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทานสามเสน

พบกับ เวทีสะท้อนความคิด “ปักธง อนาคตกรมชลประทาน” จาก 4 มุมมอง เมื่อ 2 Gen ตัวแทนวัยรุ่น และวัยเก๋า ได้มาขึ้นเวทีเดียวกัน ความมันส์จึงบังเกิด

1) รองศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มีโอกาสเข้ามาทำงานกับกรมชลประทานและรู้จักกรมชลประทานในฐานะนักวิจัยที่ได้ศึกษาเจาะลึกบริบทกรมชลประทานผ่านโครงการวิจัยมาหลายโครงการ
2) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา ช่อแก้ว อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีโอกาสเข้ามาทำงานกับกรมชลประทานในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางโปรแกรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มาร่วมทบทวนและจัดทำแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน พ.ศ.2566-2570
3) นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ดูแลงานของ “สถาบันวิทยาการนวัตกรรม หรือ NIA Academy” ซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่มีหลักสูตรให้ความรู้ด้านนวัตกรรม เจ้าของสโลแกน “นวัตกรรม คือ การสร้างคุณค่าใหม่ให้กับลูกค้า”
4) นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อดีตรองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารงานบุคคล กรมชลประทาน และอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการชลประทาน ผู้มีบทบาทเบื้องหน้าและเบื้องหลังในความพยายามวางรากฐานและขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ให้กับกรมชลประทานผ่านกระบวนการ HRM และ HRD

ดำเนินรายการ โดย คุณฐายิกา จันทร์เทพ นักส่งเสริมนวัตกรรม ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ