สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย หม่อมหลวงชูชาติ กำภู

        สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย หม่อมหลวงชูชาติ กำภู ในวันที่5พฤศจิกายน 2565 ณ สนามกอล์ฟ บางไทรคันทรีคลับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนกิจกรรมสมาคมและกิจกรรมด้านต่างๆเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาของมูลนิธิหม่อมหลวง ชูชาติ กำภู นิสิตวิทยาลัยการชลประทาน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. และกิจกรรมด้านต่างๆของสมาคมฯ อีกทั้งมอบเป็นทุนการศึกษาต้นกล้าเกษตรคืนถิ่น เพื่อความยั่งยืนของโครงการบุตรเกษตรกร อีกด้วย