ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานเสวนา ในหัวข้อ “วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑลแก้ไขอย่างไร”

สามารถ รับชมย้อนหลังได้ที่ลิ้ง
https://fb.watch/eFJU6Ai1Bz/

สามารถดูไฟล์ประกอบในเสาวนา ได้ที่ลิ้ง
https://drive.google.com/drive/folders/1Xf8U1de4k3ImxMnGe07nVYDfeBkS0rMU?usp=sharing