วารสารข่าวสมาคมฉบับที่1 ตั้งแต่วันที่ 4มกราคม - 1สิงหาคม 2565