วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อุปนายกฯ นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการสมาคมฯ และนายรสุ สืบสหการ ปฏิคม และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพวงมาลาในนามของมูลนิธิหม่อมหลวงชูชาติ กำภู เพื่อระลึกถึงหม่อมหลวงชูชาติ กำภู ผู้วางรากฐานการศึกษา และก่อตั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน