วางแจกัน

       คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมในพิธีวางแจกันสักการะอนุสาวรีย์ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทานคนที่ 12 “บิดาแห่งชลกร” เนื่องใน “วันชูชาติ” ประจำปี 2566 โดยมี ราชสกุลกำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน คณะผู้บริหารกรมชลประทาน ผู้แทนสำนักกอง ผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย ตลอดจนศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบันจากวิทยาลัยการชลประทาน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ ลานหน้าอนุเสาวรีย์หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
งาน “วันชูชาติ” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการรำลึกถึง หม่อมหลวงชูชาติ กำภู อดีตอธิบดีกรมชลประทาน ที่ได้สร้างคุณงามความดีในการพัฒนาด้านการชลประทานให้กับประเทศไทยไว้อย่างมากมาย จึงได้มีการกำหนดให้วันที่ 4 มกราคมของทุกปี เป็น “วันชูชาติ” โดยในปี 2566 นี้ ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกอบพิธีสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ ม.ล.ชูชาติ กำภู คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา(ภริยา) คณาจารย์ และศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ พร้อมกันนี้ยังได้จัดให้มีพิธีวางแจกัน เคารพอนุเสาวรีย์ ม.ล.ชูชาติ กำภู การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พิธีมอบทุนการศึกษา ตลอดจนการจัดเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย” ณ หอประชุม ชูชาติ กำภู