โครงการ 80th KU RUN

   วันที่ 15 มกราคม 2566 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในนามนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ชลกรพี่น้องพร้อมวิ่ง อุทยานชลประทานไทย” เปิดประสบการณ์ใหม่ ครั้งแรก เปลี่ยนสนามกอล์ฟเป็นลู่วิ่งธรรมชาติ ระยะทาง 4.8 กม. พร้อมด้วยนายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการสมาคมฯ
ภายใต้โครงการ 80th KU RUN นำผู้มีใจรักการเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพสัมผัสบรรยากาศยามเช้าในพื้นที่โครงการอุทยานชลประทานไทย เริ่มต้นจาก “อาคารดิน” ความท้าทายทางวิศวกรรมในการออกแบบโครงสร้างและก่อสร้างจากดิน ผ่านอาคารวิทยา สมาหาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของท้องฟ้าจำลองและกีฬาในร่ม บนเส้นทางผสมผสานทั้งถนนพื้นคอนกรีต ถนนลูกรัง และเข้าสู่พื้นหญ้าในสนามกอล์ฟ ซึ่งประกอบไปด้วย Landmark สวยๆ วิวสะพาน สระน้ำ หลุมทราย ทิวสน ต้นจามจุรียักษ์ วนรอบแฟเวย์ เข้าสู่ป้ายอุทยานชลประทานไทยที่มีแนวต้นตาลอยู่เบื้องหลัง ก่อนที่จะวนกลับมาจุดเส้นชัยที่อาคารดิน พร้อมรับเหรียญที่ระลึก และรับประทานอาหารเช้าอย่างอิ่มอร่อย
การดำเนินการครั้งนี้ สำเร็จเสร็จสิ้นได้ด้วยฝีมือของ องค์การนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน 
นำโดย “ชลกร76” โดยการสนับสนุนของ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศิษย์เก่ารุ่นพี่ นิสิตปัจจุบัน รวมถึงสำนัก/กองของกรมชลประทาน และที่ขาดไม่ได้ คือ ผู้รักการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพทุกคนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ วิทยาลัยการชลประทานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
จะสร้างความประทับใจให้ทุกท่านไม่มากก็น้อย แล้วพบกับ “ชลกรพี่น้องพร้อมวิ่ง อุทยานชลประทานไทย” ในครั้งต่อๆ ไป