งานเลี้ยงแสดงความยินดี นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงประจำปี 2565 ในวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน

1. นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ ชลกร E 36
ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

2. นายวัชระ เสือดี ชลกร E39
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิศวกรรมชลประทาน
(ด้านบำรุงรักษา)

3. นายวีรวัฒน์ อังศุพาณิชย์ ชลกร E40
รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

4. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร ชลกร E41
รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5. นายสุริยพล นุชอนงค์ ชลกร E44
รองอธิบดีกรมชลประทาน

6. นายวิทยา แก้วมี ชลกร E48
รองอธิบดีกรมชลประทาน

7. นายครองศักดิ์ สงรักษา ชลกร E49
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

On Key

Related Posts

60 ปี มงคลลูกชลประทาน

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญร่วมรำลึกถึง หม่อมหลวงชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 44 ปี

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 44 ปี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนอาหารให้บัณฑิตก่อนเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การแข่งขันมวยภายใน ประจำปี 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ ชลกร 44 ในฐานะเลขาธิการสมาคมศิษย์วิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตวิทยาลัยการชลประทาน ในการแข่งขันมวยภายใน