วันที่ 1 สิงหาคม 2566 งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน (โรงเรียนการชลประทาน) ครบรอบปีที่ 85​

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 งานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน (โรงเรียนการชลประทาน) ครบรอบปีที่ 85

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการชลประทาน (โรงเรียนการชลประทาน) ครบรอบปีที่ 85 โดยมี คณะกรรมการบริหารสมาคม ผู้บริหารกรมชลประทานในอดีตและปัจจุบัน อาจารย์ ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมงาน

สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย พิธีสงฆ์เพื่ออุทิศแก่ ม.ล.ชูชาติ กำภู บิดาแห่งชลกร คุณหญิงโฉมศรี กำภู ณ อยุธยา บูรพคณาจารย์และศิษย์เก่าที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้น เป็นพิธีสักการะ ม.ล.ชูชาติ กำภู และร่วมปลูกต้นตาล ตามลำดับ

วิทยาลัยการชลประทาน ปัจจุบันเป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจัดเป็นสวัสดิการการศึกษาของกรมชลประทาน โดยมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน ร่วมดูแลและบริหาร ปัจจุบันรับนิสิตรุ่นที่ 79 นับรวมลูกชลกรทั้งสิ้น 5,665 คน