ข่าวสาร

๔ มกราคม วันชูชาติ กำภู

 4 มกราคม วันชูชาติ เป็นวันที่ระลึกถึง มล.ชูชาติ กำภู อธิบดีกรมชลประทานคนที่ 12 วันนี้เรามาย้อนรำลึกถึงคุณูปการต่าง ๆ ที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อกิจการชลประทานในประเทศไทย      หม่อมหลวงชูชาติ กำภู เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2448 ที่ตำบลประตูสามยอด อำเภอพระนคร จังหวัดพระนคร เป็นบุตรคนโตของพลตรีพระยาสุรเสนา (หม่อมราชวงศ์ชิต

Read More »

งานวันชูชาติ 4 มกราคม 63

วันชูชาติ 4 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของ หม่อมหลวงชูชาติ กำภู “บิดาแห่งชลกร” ที่ได้สร้างคุณงามความดีไว้ให้กับเจ้าหน้าที่กรมชลประทานรุ่นหลังได้ระลึกและเป็นแบบอย่าง จึงได้กำหนดให้วันที่ 4 มกราคมของทุกปี เป็นวันชูชาติ กำภู 4 มกราคม ของทุกปี คุณหญิงโฉมศรี กำภู สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะผู้บริหารระดับสูงของกรมชลประทาน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน วิทยาลัยการชลประทาน

Read More »