กำหนดการวันชูชาติ 4มกราคม 2566 การจองแจกันหรือการสำรองโต๊ะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

    สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนร่วมงาน “วันชูชาติ” วันที่ 4 มกราคม 2566 – ภาคเช้า พิธีสงฆ์ พิธีวางแจกัน การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พิธีมอบทุนการศึกษา และการเสวนา “การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศไทย” – ภาคค่ำ งานคืนสู่เหย้า “ค่ำคืนแห่งสีสันแดนดินถิ่นดงตาล: วิถีปกติใหม่สู่อนาคต เน้นแต่งกายสีสันหลากสีคัลเลอร์ฟูล

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2584 0378 – 9 ต่อ 133

สั่งจองแจกันและโต๊ะได้ที่ https://forms.gle/Syh5S5TNyGvTE8gL7

* ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาร่วมกิจกรรม *