การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิศวะเกษตรศาสตร์ 5 วิทยาเขต ณ สนามฟุตบอล กรมชลประทาน

     วันที่ 5 มีนาคม 2566 นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ในนามนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ อาจารย์ชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ เลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วิศวะเกษตรศาสตร์ 5 วิทยาเขต ณ สนามฟุตบอล กรมชลประทาน โดยวิทยาลัยการชลประทาน ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กิจกรรมประกอบด้วย ขบวนพาเรดนักกีฬาและพิธีเปิดการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาฟุตบอล แบดมินตัน เปตอง วอลเลย์บอล แชร์บอล บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส และ e-Sport ณ พื้นที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด และวิทยาลัยการชลประทาน